Levering en rechtvaardige toegang

Niemand is veilig totdat iedereen veilig is. Om de COVID-19-pandemie volledig te boven te komen is een wereldwijde aanpak nodig om te zorgen voor eerlijke toegang tot het vaccin, ongeacht de locatie of het inkomen.

Een wereldwijde aanpak om de COVID-19-pandemie te overwinnen

Om de ingrijpende gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de volksgezondheid en de economie volledig te boven te komen, is een wereldwijde aanpak nodig die onder meer inhoudt dat alle gemeenschappen eerlijke en gelijke toegang hebben tot diagnostiek, vaccins en behandelingen.

Bovendien is wereldwijde samenwerking vereist op het gebied van virussurveillance om potentiële nieuwe varianten te monitoren zodat ook mutaties bestreden worden. Dit is niet alleen nu belangrijk, maar ook in de voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën. We waren het eerste wereldwijde farmaceutische bedrijf dat zich aansloot bij COVAX en we zijn trots op de vooruitgang die tot nu toe is geboekt.


Belangrijke mijlpaal: ruim 100 landen ontvangen vaccins via COVAX

COVID-19-vaccin van AstraZeneca goedkeuringstracker

87 goedkeuringen in totaal
 

Loading......

87 autorisaties in totaal
Laatste update 25 JUNE 2021 17:15 CET

Goedkeuring van het vaccin kan voorwaardelijk of specifiek noodgevallen zijn. Neem voor meer informatie over de lokale status en specifieke details contact op met de lokale goedkeuringsinstantie.

 

Loading......

 

Wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins is essentieel

Ongelijkheid en ongelijke toegang tot behandeling en vaccins was tijdens eerdere pandemieën een grote uitdaging. Om dit het hoofd te bieden, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in samenwerking met de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) en Gavi, de Vaccine Alliance, de COVAX-faciliteit ontwikkeld, om, ongeacht het inkomensniveau, vaccins voor iedereen op de hele wereld toegankelijk te maken. 

COVAX is één van de vier pijlers van de Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), die in april 2020 werd gelanceerd. Door samenwerking tussen regeringen, wereldwijde gezondheidsorganisaties, fabrikanten, wetenschappers, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en filantropische organisaties, heeft ACT Accelerator tot doel de ontwikkeling, productie en eerlijke toegang tot COVID-19 diagnostiek, behandelingen en vaccins te versnellen. Zo proberen we te bereiken dat mensen in alle uithoeken van de wereld kunnen profiteren van deze tools, ongeacht hun economische middelen.2

Naast het bieden van toegang tot de COVID-19-vaccins via COVAX, ondersteunt de WHO ook landen met een laag of middeninkomen bij het overwinnen van regelgevingshindernissen via autorisatie voor gebruik in noodgevallen (EUA). Dit is de procedure van onafhankelijke beoordeling van geneesmiddelen/vaccins door experts, op basis van beschikbare gegevens over kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid, Hiermee moet de beschikbaarheid van deze producten versneld worden voor mensen die getroffen zijn door een gezondheidscrisis, zoals een pandemie.

Eerlijke toegang is afhankelijk van tijdige levering en betrouwbare kwaliteit

Eerlijke toegang houdt onder meer in dat vaccins tijdig worden gedistribueerd, maar ook dat de kwaliteit van het eindproduct op alle locaties wordt gehandhaafd.

Bij eerdere pandemieën, zoals de H1N1-grieppandemie, werden vaccins pas maanden nadat ze beschikbaar waren in landen met hoge inkomens beschikbaar gesteld aan landen met een laag of middeninkomen.3 Als deze pandemie ernstiger was geweest zouden deze landen zwaar getroffen zijn en zouden veel mensen onnodig zijn gestorven door het gebrek aan toegang tot een vaccin.4

Om tijdige toegang te ondersteunen heeft AstraZeneca hard gewerkt om meer dan een dozijn parallelle regionale toeleveringsketens op te bouwen en werken we samen met meer dan 20 partners uit 15 landen. Via dit netwerk kunnen we meerdere regio's tegelijk bevoorraden, waardoor mensen in landen met een laag of middeninkomen tijdig toegang hebben en we tegelijkertijd aan andere wereldwijde verplichtingen kunnen voldoen. Cruciaal is dat elk van deze toeleveringsketens wordt ondersteund door een analytisch testnetwerk, dat strikte processen gebruikt om ervoor te zorgen dat in elke toeleveringsketen consistent aan de hoogste kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Versterking van zorgstelsels

Terwijl de wereld zich concentreert op de levering van bestaande vaccins, therapieën en diagnostiek, is het belangrijk om de veerkracht van vaccinatieprogramma's en vaccininfrastructuur verder uit te bouwen. Zo verzekeren we op lange termijn gelijkheid. Tijdens de huidige pandemie, maar ook voor pandemieën die in de komende jaren kunnen ontstaan.

Terwijl we blijven samenwerken met overheden en partners om de wereldwijde toegang te ondersteunen, bouwen we ook aan een solide productie-infrastructuur die een grotere levering kan ondersteunen. Door waar mogelijk in onze toeleveringsketens gebruik te maken van lokale productiemogelijkheden en deze te optimaliseren, en door technologietransfers en training uit te voeren, vergroten we onze capaciteit. Zo ondersteunen we duurzame en en rechtvaardige logistieke kaders voor de distributie van vaccins. 

Zorgen voor eerlijke en rechtvaardige toegang tot COVID-19-vaccins in alle regio's en voor alle bevolkingsgroepen is essentieel om de pandemie wereldwijd te bestrijden. Het is belangrijk dat de vaccins tijdig en gebruiksvriendelijk beschikbaar worden gesteld. En dat de programma's en de bijbehorende infrastructuur zo worden gebouwd dat rekening wordt gehouden met toekomstige behoeften.

Referenties

1. Gavi. COVAX Facility. https://www.gavi.org/covax-facility. Betreden 26 februari 2021.

2. Wereldgezondheidsorganisatie. The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. https://www.who.int/initiatives/act-accelerator. Betreden 26 februari 2021.

3. Wereldgezondheidsorganisatie. Report of the WHO Pandemic Influenza A(H1N1) Vaccine Deployment Initiative. 2012.

4. Monto AS, Black S, Plotkin AS, Orenstein WA. Response to the 2009 pandemic: Effffect on inflfluenza control in wealthy and poor countries. Vaccine. 2011;29:6427-6431.